1. Во систем сè е промислено, предвидливо, пресметливо и припознаено. Во хаос сè натрапливо.