1. Од власт до гуша во коруптивни фекалии очекувате да почитува и поддржува вредности суштествени за квалитетот на животот?!