1. Ни ваму си ни таму си, за никаде не си, па веќе никој и ништо не си.