1. Немошен си против болештините на времето и годините кога си сам, кога немаш ничија потпора.