1. Далеку од очите на јавноста за политикантот значи далеку од рацете на правдата.