1. Паметен не може ни да замисли колку зла можат да му сторат на народот будали на власт.