1. Стар бел дедо на слабак политикант:
    Тој насилен, ти добрососедски внимателен!