1. Злосторството отвора длабоки, долготрајни, неретко неизлечиви рани. Особено стореното врз сопствен народ.