1. Несносна смрдеа се шири на сите страни од буништено изродничко и велепредавничко.