1. На некои им треба многу време за да прифатат од мене мислено и кажано/напишано…како да е нивно.