1. Мафијата на власт ќе споведува дисциплина…на свиткан `рбет.