1. Предводник:
    Мудар, зналец, доблесен, визионер; опкружен со зналци за однапред.