1. Само непорочната љубов не зависи од положбата и расположбата.