1. Мислам, кажувам и докажувам. Ништо друго не ми преостана од крпежот и трпежот.