1. Уште не домислувате дека е ова држава на мафија?! Доволно е да се обидете во неа да живеете чесно и достоинствено. Не да живуркате.