1. Види мајката!
    Се појше изненаѓени и увреѓени од фалсификуваните избори. А шо ли ќе праат со прдеканите?! Да не они у ниф?