1. Уште не ви влегува во умот дека пак ве заебаа со изборите, гласачи?! Белки ќе ви влезе до следните!