1. Парадоксот на власта е што владее со партиски послушници.