1. Знам што се случува и ќе се случи допрва, ама сум непоправлив оптимист.