1.000 Никој не може сам, а сѐ повеќе во стари години мораат.