1. Прашање:
    -Уште колку?
    Одговор:
    -До кога?