1. Јас велам дека нема крај за нив сѐ дури не им го стокмиме крајот.