1. Единствена, најголема, најискрена, најблагородна, најчиста и најдлабока љубов помеѓу баби, дедовци, внуки и внуци.