1. Човек не може секако. Само се прилагодува некако.