1. Мене никој не ме прашувал, ниту ме прашува што знам и како. Ама ако. Јас продолжувам да кажувам и докажувам до кога ќе можам.