1. Кога би се слушале, би се читале и би се гледале право в очи, сигурно би ни било многу подобро отколку што ни е.