109. Функционална е онаа држава во која може да бидеш богат работејќи чесно и да го живееш животот достоинствено.