1. Ајде, покажете и докажете конечно дали ве бидува или не!