108. Секој работен ден прогласен од власта за неработен е прослава на неработењето!