782. Не одговарам на навредите и омаловажувањата на моето дело. Не си дозволувам да се спуштам на вашето интелектуално ниво.