780. Избирај:
Или пијан од љубов или пијан со љубов!