710. Веќе не може да биде како што е штом не може да биде барем како што беше.