709. Најнапред со внатрешен мир против надворешни немири.