706. Не ги прашувајте овие во власта дали се нормални. Докажаа дека не се. Прашајте ги дали се нормални оние што гласаа и пак ќе гласаат за нив.