70. Примитивците и простаците ги сотираат вредностите на животот за да можат да живуркаат.