582. Педерлакот во политиката и бизнисот одамна е со загрижувачки размери. Наспоредно со оргијастичкото дрогирање.