68. Почна пуштањето низ вода. Водата стана неподносливо матна и загадена. Како ќе продолжи? Зависи од контролорот на течението.