5. Карванот веќе не врви! Запре во РСМ, ја зграпчи власта, а на кучињата им боктиса да лаат.