340. Восхитот на Шеќеринска и Заев од НАТО дефинитивно се престори во патолошки скандалозен инфантилизам!