339. Како книжевник, мислител и дребникав пензионер од Македонија, моја украдена, испокрадена и окупирана држава, се во живуркањево во РСМ што зависи исклучиво од мене не дозволувам, не прифаќам, блокирам и бојкотирам.