231. Штом си на власт, плаши се најмногу од трпението на народот.