195. Прв предуслов за борба до победа: сплотени сили.