194. Најмногу Северномакедонци се партиски измеќари, политиканти, трабанти и недоветни. Сите имаат уплав од корените на македонството.