193. Формирајте/регистрирајте Партија на независни творци, интелектуалци и работници. Гарантирам дека ќе победи на следните избори.