154. Предавник ем изрод-гнаса од човек. Марш во бестрага!