153. Во држава во која не постои народ власта краде народни пари за живот на граѓаните!