152. Стар бел дедо вели:
Да кажеш како што не мисли тој што ти е над, тоа значи дека си кажал не мислејќи. Па ќе замолчиш и ќе мислиш.