151. Како во сѐ живородно, и во љубовта политика. Ама не љубов во политикантство.