150. Забошотување на афери и замајување на народ со лажни ветувања-владеење на платеничка и изродничка власт.