148. Ви ја навредува интелигенцијата, а вие го поддржувате, дури го возвишувате. Со што ли ве испоплашил, ве уценил и ве купил?